Gmina Grodzisk: Powstaną rady seniorów i młodzieży? Trwają przygotowania

Ania Borowiak
Ania Borowiak
Burmistrz podkreśla, że poprzez rozmowy z reprezentantami tych dwóch grup społecznych, mają zostać wypracowane takie rozwiązania, które będą jak najlepiej odpowiadać na potrzeby młodzieży i seniorów
Burmistrz podkreśla, że poprzez rozmowy z reprezentantami tych dwóch grup społecznych, mają zostać wypracowane takie rozwiązania, które będą jak najlepiej odpowiadać na potrzeby młodzieży i seniorów UM Grodzisk
Pomysł powołania w naszym mieście Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz Rady Seniorów pojawił się podczas kampanii wyborczej. Podobne organy stają się coraz bardziej popularne. Zarówno seniorzy jak i młodzież coraz częściej angażują się w życie lokalnego środowiska, dlatego oddanie im możliwości głosu poprzez powołanie stosownej rady - wydaje się pomysłem trafionym.

Przygotowania do utworzenia gminnej rady seniorów rozpoczęły się już w roku 2019.

- Były one bardzo zaawansowane. Odbyły się warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne, prace analityczne itp., lecz nasze działania pokrzyżowała pandemia. Mamy jednak nadzieję, że organ ten uda się powołać jeszcze w tym roku. Pozostały nam do dopięcia ostatnie kwestie formalne i organizacyjne. Jednak to sami seniorzy muszą zdecydować, czy będą zainteresowani taką formą pracy na rzecz swojego środowiska i gminy. I z tego co wiemy, taka wola faktycznie jest - mówi zastępca burmistrza, Marcin Brudło.

Rada seniorów ma pełnić rolę reprezentacji osób starszych, a jej działalność może mieć znaczący wpływ na jakość życia tej właśnie grupy społecznej w naszej gminie.

- Nie chcemy odgórnie powoływać instytucji, która nie będzie funkcjonować. Tworzymy ten organ tak naprawdę od zera i od samego początku zaprosiliśmy do rozmów i zaangażowaliśmy do współpracy osoby reprezentujące grupę społeczną, której gminna rada seniorów ma być reprezentantem- dodaje Marcin Brudło.

Co z kolei słychać w sprawie powołania rady młodzieży? Tu również, jak podkreśla burmistrz, inicjatywę podjętą w 2019 roku pokrzyżowała pandemia. Przygotowania do utworzenia organu wznowiono.

- Obecnie prowadzimy działania, które doprowadzą do powtórnego zdiagnozowania środowiska młodzieży w Grodzisku i wyłonienia w nim swoistych liderów, którzy byliby zainteresowani taką formą współpracy. Podobnie jak w przypadku seniorów, tak przy tworzeniu młodzieżowej rady gminy, to młodzież po dogłębnym przepracowaniu tematu ma zdecydować, czy chce powołać taki organ i współpracować przy określaniu zasad jego w funkcjonowania- wyjaśnia nasz rozmówca.

Czym będą zajmować się rady? Zgodnie z założeniami, mają mieć charakter opiniodawczo-doradczy. A co to dokładnie oznacza dla środowisk seniorów i młodzieży, których interesy organy te mają reprezentować?

- Między innymi przedkłada się im projekty uchwał bezpośrednio dotyczące tych środowisk w celu przeanalizowania i zaopiniowania. Przepisy ustawowe tylko ogólnie określają sposób funkcjonowania tych organów. Jak już wcześniej wspomniałem, jako władze samorządowe nie chcemy narzucać szczegółowych zasad działania rad. Naszą rolą jest stworzenie płaszczyzny do współpracy, pewnych ogólnych ram, natomiast szczegóły powinny być wypracowane przez środowiska najbardziej zainteresowanymi- mówi Marcin Brudło.

Burmistrz podkreśla, że poprzez rozmowy z reprezentantami tych dwóch grup społecznych, mają zostać wypracowane takie rozwiązania, które będą jak najlepiej odpowiadać na potrzeby młodzieży i seniorów. I nie tylko, bo w ten sam sposób mają zostać określone szczegóły ich funkcjonowania - wiek, liczba osób zasiadających w radach oraz sposób ich powoływania.

- Mają to być ciała o charakterze doradczym i opiniotwórczym, ale również mające możliwość podejmowania realnych działań na rzecz seniorów i młodzieży. Rady mają być narzędziami, poprzez które prościej będzie dotrzeć do samorządu, ale patrząc z drugiej strony – samorządowi do tych środowisk. Chcielibyśmy, żeby rady stały się realnym narzędziem współpracy, a nie były przysłowiowym kwiatkiem do kożucha - tłumaczy M. Brudło.

Sklepowy patriotyzm, to polska specjalność.

Wideo

Dodaj ogłoszenie