Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Grodzisk Wielkopolski

Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewicka 31

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej formacji, wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki.

Jej nadrzędny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Spośród zadań Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wielkopolskim można wymienić na przykład:

  • organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych

  • przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób i ratowników

  • ewakuacja i ratowanie ludzi, zwierząt, środowiska oraz mienia przed skutkami pożarów

  • szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zawiadom służby i zadzwoń pod 112 lub 998.