Zakończono drugi etap remontu nawierzchni jednej z ulic w Prochach

Patrycja Bartkowiak OPR.
Właśnie zakończono drugi etap przebudowy ulicy Łąkowej w miejscowości Prochy. Nawierzchnia wykonana z płyt betonowych ma zapewnić poprawę dojazdu do zabudowań siedliskowych.

Właśnie zakończono drugi etap remontu ul. Łąkowej w miejscowości Prochy. Wykonana została nawierzchnia drogi z płyt betonowych w układzie trzyrzędowym na podsypce piaskowej. Przestrzenie między płytami i pobocze obsypano kruszywem z korytowania drogi i mieszanką kruszywa łamanego o granulacji 0-31mm

Już w 2019 roku wykonano pierwszy etap budowy drogi na odcinku o długości 96 mb. Tego typu prace mają zapewnić większy komfort poruszania się po drogach znajdujących się w pobliżu i bezpośrednio prowadzących do zabudowań siedliskowych.

Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z Wielichowa. Całkowita wartość inwestycji wraz z zakupem płyt i kruszywa wyniesie 36 599,49 zł brutto.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie