Wyższe wynagrodzenie dla starosty, wyższe diety dla radnych. O ile?

Ania Borowiak
Ania Borowiak
Wyższe wynagrodzenie dla starosty, wyższe diety dla radnych. O ile?
Wyższe wynagrodzenie dla starosty, wyższe diety dla radnych. O ile? Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
Udostępnij:
Podwyżka wynagrodzeń dotyczy również starosty, Mariusza Zgaińskiego. Dokładnie tak jak w przypadku samorządów gminnych, zmiany podyktowane są są wrześniową nowelizacją ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie i samorządach. Gotowy jest również projekt zmian dotyczących wysokości diet radnych powiatu.

Do tej pory starosta Mariusz Zgaiński zarabiał 10 180 brutto miesięcznie. Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4700 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 1900 złotych, dodatek specjalny 2640 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 940 zł.

Po zmianach w przepisach wynagrodzenie może zostać zwiększone. Gotowy jest już projekt uchwały, a głosowanie nad nim odbędzie się w grudniu. Na razie propozycja jest taka, aby wynagrodzenie starosty wynosiło 15 450 złotych brutto miesięcznie. Na tę kwotę składają się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 7570 zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3150 zł, dodatek specjalny 3216 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę - 1514 zł.

Starosta Mariusz Zgaiński nie chciał komentować planowanych podwyżek.

- Nie komentowaliśmy sytuacji z 2018 roku, gdy ustawodawca obniżał samorządowcom wynagrodzenia o 20%, więc pewnie nie będziemy też komentować dzisiejszych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę- stwierdził.

Wyższe diety radnych powiatu grodziskiego

Po zmianie przepisów wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej. Aktualna, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r., kwota bazowa wynosi 1 789,42 zł. Zatem 2,4-krotność kwoty bazowej wynosi 4 294,61 zł (1 789,42 zł x 2,4).

Jak czytamy w projekcie uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami, radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości do 70% maksymalnej wysokości diety w powiatach poniżej 60 tys. mieszkańców. Oznacza to, że obecnie dla powiatu grodziskiego kwota maksymalnej diety może wynieść 3 006,23 zł.

W powiecie grodziskim zaproponowano zwiększenie diety średnio o ok. 30%. Wysokość diet zróżnicowana jest ze względu na funkcje pełnione przez radnych. Proponowane w uchwale wysokości diet wyniosą w przypadku przewodniczącego Rady Powiatu 2397,82 zł zamiast wcześniejszego 1843,10 zł. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu może otrzymać 1324,17 zł. Wcześniej było to 1019,97 zł.

Dieta dla przewodniczących stałych Komisji oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji to zgodnie z propozycją 1091,55 zł (dla porównania było to 841,03 zł). Z kolei wiceprzewodniczący tych komisji mogą liczyć na podwyżkę z 751,56 zł do 984,18 zł. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może otrzymać dietę w wysokości 1324,17 zł zamiast 1 019,97 zł. Wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego może wzrosnąć z 841,03 zł do 1 091,55 zł. W przypadku członka Komisji Rewizyjnej kwota może wzrosnąć z 751,56 zł do 984,18 zł.

Nieetatowy członek zarządu do tej pory otrzymywał 1610,48 zł. W projekcie uchwały zapisano, że kwota ta wzrośnie do 2 093,62 zł. Na koniec radni, którzy nie pełnią żadnych funkcji - tu zaproponowano kwotę 858,92 zł zamiast wcześniejszych 662,09 zł.

To na razie projekt uchwały, który będzie poddany pod głosowanie w grudniu. We wtorek, 23 listopada, nad projektem pochylili się radni zasiadający w komisji budżetowej.


Mięsożerni mężczyźni bardziej szkodliwi

Wideo

Dodaj ogłoszenie